WordPress plugin till mäklarsystemet Fasad

Vi fick i uppdrag att bygga en ny hemsida i WordPress åt Eklund Fastighetsmäkleri i Enköping. Kravet på den nya hemsidan var att den skulle kopplas ihop med mäklarsystemet Fasad så att objekt, visningar och budgivningar uppdateras och synkroniseras automatiskt med mäklarsystemet.

Med Fasads API dokumentation som stöd byggde vi ett eget Fasad-plugin till WordPress som inte bara synkroniserar informationen mellan Fasad och hemsidan utan även består av ett admin gränssnitt inne i WordPress där man kan hantera de olika objekten och exempelvis styra var på hemsidan olika objekt skall visas. Från hemsidan kan man även skapa länkar för förhandsgranskning av objekt innan de publiceras för att exemelvis skicka till kunder m.m. Integrationen är inte bara byggd för att hämta information från Fasad till hemsidan, utan skickar även data från hemsidan till Fasad som exempelvis kunders föranmälningar till visningar.

Mäklarkoppling Fasad
fasad plugin
Worpress ingegration Fasad

i-page har även skapat integrationer och kopplingar till andra mäklar -och fastighetssysten som exempelvis Vitec

Kontakta oss gärna om du har frågor kring WordPress och kopplingar till mäklarsystemen Fasad,Vitec eller integrationer med andra affärs/ CRMsystem.

Mäklarfirmor som vi integrerat med Fasad:

Eklund Fastighetsmäkleri

Lokalbyrån

Brobergs mäkleri