Sökmotoroptimering och marknadsföring

Vad är en snygg och påkostad hemsida värd om ingen hittar till den?

Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimization), går ut på att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorerna som exempelvis Google, Yahoo eller Bing. Hur sökmotorerna rankar olika webbplatser består av algoritmer och genom att optimera webbplatsen utifrån sökmotorns rankingsfaktorer kan man få den att visas högre upp i sökresultaten. Kort och gått så handlar det om att få fler användare/ potentiella kunder att hitta till er webbplats via sökmotorerna.

 

Vi hjälper er att synas på Google

Varje dag görs det ca 50 miljoner sökningar hos Google, bara i Sverige!
 
Vi på i-page har lång erfarenhet av sökmotoroptimering och har hjälpt en lång rad företag inom olika branscher att rankas högre på Google. Det fina med sökmotoroptimering är att resultatet är direkt mätbart, redan några veckor efter vårt arbete brukar resultaten märkas.
 
Sökmotoroptimering kan delas in i två delar; OnPage SEO och Off Page SEO. Det förstnämnda är åtgärder som görs på hemsidan i form av innehållsmässiga och tekniska förbättringar. OffPage SEO är åtgärder som görs utanför den egna hemsidan. I första hand handlar denna del om att bygga länkar till hemsidan, vilken är en viktig rankingfaktor. Har man många kvalitativa länkar till sin hemsida tycker sökmotorerna att sidan är viktig varpå de rankar den högre. 

Så här jobbar vi med SEO:

Innan vi kan ge er en offert och påbörja arbetet behöver vi veta lite mer om förutsättningarna. Därför startar vi alltig med att göra en nulägesanalys i följande tre steg;

1. Identifiera sökord och sökfraser
Vi börjar med att vi tillsammans identifierar vilka sökord och sökfraser era kunder använder för att hitta er och era konkurrenter. Här är det klokt att inte välja för många sökord till att börja med, utan att försöka identifiera de 5-10 viktigaste sökorden och att sedan fokusera arbetet på dessa sökord/ sökfraser. Sedan kan man naturligtvis utöka antal ord med tiden.

För att få reda på antalet sökningar per månad brukar vi använda Google Ads Keyword planner.

2. Analysera er nuvarande position på sökmotorerna

Nästa steg är att analysera er (och era konkurrenters) nuvarande position på sökmotorerna vid sökningar på de utvalda sökorden.

3. Analys av er hemsida och dess uppbyggnad
Därefter gör vi en analys av er hemsida eventuellt tidigare SEO arbete. Vi analyserar hemsidans struktur och innehåll ut ett SEO perspektiv. Vi tittar på faktorer som exempelvis mängden texter och dess utformning, hemsidans snabbhet, nyckelord och metataggar, bilder och annat som vi vet att sökmotorerna använder som kriterier i sin ranking.

När vi samlat in den information vi behöver tar vi fram ett förslag på åtgärder, tidsplan,  samt en offert på arbetet att optimera er hemsida.

Vi försöker att i största möjliga utsträckning att erbjuda fasta priser när vi offererar.

Om ni godkänner förslaget och offerten startar vi arbetet med att optimera er sida.
För att göra detta kommer vi även att behöva inloggningar till hemsidan så att vi kan åtgärda eventuella tekniska brister på hemsidan

SEO arbetet kan även innebära att vi går igenom och skriver om texter, beskrivningar mm. Vi arbetar även med att bygga specifika sökmotorvänliga landningsidor som är specialgjorda för olika sökord.

En annan viktig del av sökmotoroptimering är sk Off site SEO vilket i första hand handlar om länkar och länkbygge. Ju fler externa länkar man har till sin hemsida, ju populärare tror sökmotorerna att sidan är varpå den rankas högre.

När vi utfört arbetet på er hemsida följer vi även upp resultatet och rapporterar förändringar i trafik och ranking för de olika sökorden.